Základní umělecká škola Smiřice

Základní umělecká škola ve Smiřicích je příspěvkovou organizací a jejím zřizovatelem je Město Smiřice.

Škola patří k nejmenším školám v regionu. Ke studiu nabízí obor hudební a obor výtvarný.

Kapacita školy je 180 žáků a je téměř naplněna. Přibližně 150 žáků navštěvuje hudební obor a 25 žáků obor výtvarný.

Škola sídlí v menší budově, typu rodinného domu v klidné části Smiřic.

V ZŠ Předměřice nad Labem, provozuje ZUŠ svou pobočku, kde nabízí vyučování hudebního oboru.

V současné době zaměstnává škola čtrnáct pedagogických pracovníků a pracovnic a jednu nepedagogickou pracovnici.