Schválený rozpočet

Informace o schváleném rozpočtu příspěvkové organizace

V souladu se zákonem číslo 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, Usnesením ZM číslo 14 ze dne 14.12.2020 a č.j  KUKHK-12208/SM/2021 ze dne 1.4.2021  hospodaří příspěvková organizace  Základní umělecká škola, Smiřice v roce 2021 s neinvestičními výdaji přidělenými:

  • z rozpočtu kraje ve výši        6 508 318,00 Kč
  • z rozpočtu obce ve výši            340 000,00 Kč