Schválený rozpočet

Informace o schváleném rozpočtu příspěvkové organizace

V souladu se zákonem číslo 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, hospodaří příspěvková organizace Základní umělecká škola, Smiřice v roce 2022 s neinvestičními výdaji přidělenými:

  • z rozpočtu kraje ve výši         6 357 960,00 Kč
  • z rozpočtu obce ve výši            340 000,00 Kč