Výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2022/2023

Na základě předložených přihlášek a účasti na talentové zkoušce byli ke studiu na Základní umělecké škole Smiřice přijati následující uchazeči: