Aktuality

Ředitelské volno 22.12.2021

Podle §24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) vyhlašuji dne 22.prosince 2021 ředitelské volno Ředitelské volno je vyhlášeno v souladu s organizací výuky některých základních škol, kde je zrušena odpolední výuka, nebo probíhají předvánoční besídky a také s ohledem na aktuální nemocnost vyučujících. Ve Smiřicích 13. prosince 2021                                                                                                                                       Jiří Pavlík ředitel školy                                                                        Základní umělecká škola Smiřice

Read More

Domluvy rozvrhů 1.-3.září 2021

Středa 1.9. Smiřice Brádlová Markéta 14,00-16,00 Hovorková Nikola 10,00-16,00 Kupčáková Lenka 14,00-16,00 Pavlík Jiří 14,00-16,00 Soukupová Kristýna 14,00-16,00 Štěpán Jaroslav 13,00-16,00 Středa 1.9. Předměřice Pavlíková Tereza 14,00-15,30 Čtvrtek 2.9. Smiřice Jíšová Magdalena 15,30-17,00 Pavlík Jiří 14,00-15,00 Rejthárková Veronika 15,00-16,30 Čtvrtek 2.9. Předměřice Brádlová Markéta 14,00-16,00 Hovorková Nikola 12,00-16,00 Rejthárková Veronika 17,00-18,00 Štěpán Jaroslav 13,00-15,00 Pátek 3.9. Smiřice Hloušek Václav 14,00-16,00 Hlubuček Pavel 14,00-16,00 Kvapilová Kateřina 13,00-16,00 Ptáček Jan 14,00-16,00 Rademacherová Doubková Jana 17,00-18,00 Pátek 3.9. Předměřice Kupčáková Lenka 13,00-15,00

Read More

Rozhodnutí o výsledku přijímacího řízení pro školní rok 2021/22

Přijati                          Náhradník k přijetí                           21/03                                     21/01                                                 21/04                                     21/06                         21/05                                     21/14                         21/07                                     21/40 21/08 21/10 21/11 21/12 21/15 21/16 21/17 21/18 21/19 21/20 21/21 21/22 21/23 21/24 21/25 21/26 21/27 21/28 21/29 21/30 21/31 21/32 21/41

Read More

Informace k výuce od 24.5.

Od pondělí 24.5.2021 platí, že v základních uměleckých školách je umožněna osobní přítomnost na skupinové konzultaci nebo výuce v nejvyšším počtu 10 žáků(počet pedagogů není stanoven) bez povinnosti dokládání testování, je umožněna osobní přítomnost v počtu vyšším než 10 žáků za následujících podmínek, tzn. je obnovena prezenční výuka celých tříd nad 10 žáků za splnění těchto podmínek: žák (s výjimkou dítěte do 6 let věku) a) – prokáže, že o absolvoval nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru…

Read More

Individuální prezenční výuka od 12.4.2021

Milí žáci, vážení rodiče,v souvislosti z řadou Mimořádných nařízení MZD a MŠMT a řadou organizačních opatření, Vám předkládám stručný přehled opatření s účinností od 12.4.2021, vztahujících se k provozu uměleckých škol. První fáze rozvolnění umožňuje osobní přítomnost na vzdělávání nově od 12. 4. 2021 v ZUŠ a to ve formě individuální výuky jeden na jednoho. Výuka kolektivních předmětů, a výtvarného oboru tak zůstává v distanční formě. Manuál COVID -19 TESTOVÁNÍ VE ŠKOLÁCH DUBEN 2021 uvádí, že testování se netýká prezenčně…

Read More

Aktuální informace k výuce 8.01.2021

Výuka probíhá i nadále v distanční formě vzdělávání. Vyučující respektují platné rozvrhů a v uvedeném čase jsou žákům k dispozici. Zároveň probíhá vyhodnocení prací žáků HN a kolektivních předmětů. V pondělí 11.01.2021 zasedá Školní umělecká rada ZUŠ Smiřice, která navrhne doporučení a metodiku k hodnocení 1.pololetí. V následujícím týdnu také zák.zástupci obdrží předpis školného na 2.pololetí a na konci měsíce ledna budeme rozesílat úhrady za zápůjčky nástrojů. Děkujeme všem, aktivně zapojeným žákům i rodičům. Vydržme. Vyjádření MŠMT k úplatě za…

Read More

Vánoční přání a koledy

Milí žáci, vážení rodiče,jménem celého kolektivu Základní umělecké školy Smiřice, si Vám všem dovoluji popřát klidné a smysluplné prožití vánočních svátků.Téměř celý letošní rok se nás všechny pokoušel v mnoha podobách svazovat a omezovat.Každý zvládal nastalé mimořádnosti i nástrahy jak nejlépe mohl.Díky Vašemu pochopení a především díky společné snaze a vytrvalosti žáků i učitelů se ukázalo, že umění se svázat nedá. Ve škole sice utichly zvuky nástrojů, ztichl zpěv, oněměla pódia, pohasla světla galerií. I přesto jste doma dokázali kreslit…

Read More

Prodloužení vánočních prázdnin

Rozhodnutím vlády ze dne 14.prosince je ve dnech 21. a 22. prosince zakázána přítomnost žáků ve školách, včetně uměleckých škol. Tyto dny jsou stanoveny jako dny volna. Následně navazují od 23.prosince vánoční prázdniny, zatím plánované do 3.ledna 2021.

Read More

Aktuální informace k výuce od 7.12.2020

Vážení rodiče, milí žáci, od pondělí 7.12. opět zmírňují omezení pro školy a školská zařízení. Prakticky to znamená, že vyučujeme nadále individuálně 1+1, přidáváme výuku komorní hry a seminářů ve skupinách max.do deseti žáků. Zkoušky sboru a orchestru budou organizovat vyučující zavedením dělených zkoušek v menších skupinách. Výuka hudební nauky zůstává ve formě distančního vzdělávání. Výuka Výtvarného oboru zůstává také ve formě distanční vzdělávání, s možností osobních konzultací především pro žáky připravující se na přijímací zkoušky na umělecké školy a…

Read More